Konkurs Centra za javne politike Evropske unije Univerziteta u Beogradu

DEPOCEI zaglavlje

K O N K U R S

Centar za javne politike Evropske unije Univerziteta u Beogradu oglašava poziv za učešće u četvorodnevnim programima obuka u sledećim oblastima sektorskih politika Evropske unije:

  1. Borba protiv ilegalnih migracija i terorizma u EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  2. Politika konkurencije EU (20 polaznika, prioritet imaju zaposleni u nacionalnoj, regionalnim i lokalnim privrednim komorama, drugi javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu i novinari)
  3. Antidiskriminaciona politika EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  4. Socijalna politika i politika zapošljavanja EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  5. Pravo životne sredine EU(20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  6. Trgovinska i investiociona politika EU (20 polaznika, prioritet imaju zaposleni u nacionalnoj, regionalnim i lokalnim privrednim komorama, drugi javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu i novinari)

Programi obuka su razvijeni u okviru Tempus projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike Evropske unije (2012-2015)“ u saradnji sa Univerzitetom u Alikanteu, Beogradskom otvorenom školom, Univerzitetom Rouhempton (London), Politehničkim institutom u Leiriji, Univerzitetom u Nišu, Univerzitetom u Podgorici, Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetom u Tuzli i organizacijom NISPAcee (Bratislava).
Programi obuka su u pilot fazi i besplatni su. Svi programi obuka trajaće 4 dana, a izvodiće se u periodu 11 – 24. maja 2015. godine u prostorijama Centra u ul. Jove Ilića 165, Beograd u poslepodnevnim časovima i vikendom.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na adresu depocei@fpn.bg.ac.rs do 4. maja 2015. Liste izabranih kandidata biće formirane na osnovu navedenih prioriteta i objavljene na veb stranici http://www.depocei.org 8. maja 2015. godine.