EP o rezoluciji povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma

TANJUG_maliSTRAZBUR – Evropski parlament će 16. i 17. decembra voditi debatu i glasati o Nacrtu rezolucije povodom 20-te godišnjice Dejtonskog mirovnog sproazuma, koja će, kako se očekuje, ukazati na značaj tog sporazuma ali i na potrebu stvaranja ustavne strukture koja će garantovati potrebe svih zajednica u BiH i istovremeno obezbediti funkcionisanje države.

Članovi EP će na početku podsetiti na značaj potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve žrtve tragičnog rata u Bosni i Hercetovini, piše portal „European Western Balkans„.

Članovi parlamenta će ukazati pozitivnu transformaciju BiH u poslednjih 20 godina od ratom opustošene zemlje do zemlje koja želi da uđe u EU.

Oni će takođe ponoviti posvećenost EU evropskoj perspekitivi i daljem procesu prikljucivanja BiH i čitavog Zapadnog Balkana Uniji.

„Evropski parlament smatra da je regionalna saradnja u procesu evropskih integradija proces koji može na najbolji način da unparedi pomirenje i prevaziđe mržnju i podel,“ navodi portal.

Rezolucija će, dodaje se, istaći da EU i međunarodna zajednica u tom procesu treba da ima političku inicijativu i deluju kao katalizator i posrednik, dok akteri u BiH moraju  imati odgovornost i biti nosioci ustavne reforme sa ciljm da se stvori nova ustavna struktura u BiH koja bi mogla da granguje legitmine potrebe svih zajednica a da istovremeno obezbedi jedinstvo i efikasnost.

U rezoluciji će takođe biti istaknuto da svi građani BiH moraju da imaju jednak pristup donošenju političkih odluka na svim nivoima.

Rezolucija, međutim, neće pomenuti slučaj Sejdić-Finci, reforme u Federaciji BiH ili političku krizu vezanu sa Republiku Srpsku.