Spoljnopolitički odbor EP usvojio Rezoluciju o Srbiji

TANJUG_maliSTRAZBUR – Odbor za spoljne poslove Evropskog paralamenta usvojio je jutros Rezoluciju o izveštaju o Srbiji za 2015. godine kojom se izražava nada da početkom 2016. godine mogla biti otvorena i poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa EU, a izvestilac EP za Srbiju Dejvid Mekalister je još jednom istakao značaj podrške EP evropskom putu Srbije.

Rezolucija je usvojena na Odboru sa 50 glasova za, dva protiv i četiri uzdržana, a očekuje se da Evrpski parlament o tekstu diskutuje i glasa na plenarnoj sednici 3. i 4. februara.

„Za pristupni proces Srbije kao i za kredibilitet EU važno je da velika većina članova Evropskog parlamenta podrži Srbiju na njenom Evropskom putu,“ ocenio je Mekalister u saopštenju.

Članovi Odbora za spoljne poslove Rezolucijom su pozdravili napredak u normalizaciji odnosa Beograd i Prištine tokom 2015. godine i pozvali tamnošnje vlasti da u potpunosti i blagovremeno primene dosada postignute sporazume, napominjući da je to jedan od uslova za pristupanje Srbije EU.

Rezolucija pozdravlja otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa EU u decembru prošle godine i izražava nadu da bi i poglavlja 23 i 24 mogla biti otvorena već početkom 2016. godine.

Tim dokumentom se takođe ističe i značaj konstruktivnog pristupa srpske vlade regionalnoj saradnji.

Usaglašenim amandmanima na Mekalisterov prvobitni nacrt a u koje je Tanjug imao uvid, poslanici se osvrću i na potrebu da Srbija „učini veći napor“ i „progresivno“ uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa poltikom EU.

Srbija se u tekstu rezolucije poziva da nastavi sa sistematskim reforma, obezbedi da rad sudija, tužilaca i medija bude oslobođen političkog uticaja i pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala, objavljeno je na portalu European Western Balkans.

„Srbija je učinila značajan napredak na putu prema EU. Otvaranje prvih poglavlja u decembru je zasluženo priznanje napretka koji je učinjen u poslednjih nekoliko meseci, naročtio u pogledu normalizacije odnosa sa Kosovom“ rekao je Mekalister.

On je napomenuo da je pred Srbijom još mnogo posla ali da može biti sigurna u prunu podršku EP.

Odbor EP je danas usvojio i rezoluciju o Kosovu u kojoj se iznosi da je Sporazum o stabiliaziji i pridruživanju značajan podsticaj za reforme koji utire put za integraciju Kosova u EU ali da su borba protiv visokog nivoa korucpcije i organizvoanog kriminala kao i reforme tržiša rada među područjima koja izazivaju veliku zabrinutost.