Lajčak: Slovačko predsedavanje ohrabruje zemlje kandidate

Miroslav Lajčak, Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike

Proširenje se generalno smatra jednom od najuspešnijih politika Evropske unije. Mi, u Slovačkoj, imamo skorašnje sopstveno iskustvo. Slovačka je dobar primer kako proširenje pomaže u modernizaciji i transformaciji jedne države u uspešnu državu članicu. Pridružili smo se EU pre 12 godina i sada, po prvi put, mi preuzimamo rotirajuće predsedavanje Savetom Evropske unije.

Slovačka dosledno podržava politiku proširenja EU, i to se takođe odražava u našem šestomesečnom programu na čelu Saveta EU. Kada je u pitanju proširenje, naš cilj je da se održi kredibilitet ove politike, i upravo zbog toga jeste jedan od naša četiri prioriteta.

Nadamo se da će tokom našeg predsedavanja biti moguće postići konkretan napredak u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i Turske. To će prvenstveno zavisiti od napora samih aspiranata, odnosno zemalja kandidata. Slovačka, kao predsedavajuća EU, će biti pošten posrednik i nepristrasan medijator u tom procesu.

Pojedinačni potencijalni kandidati i kandidati se nalaze u različitim fazama procesa integracije. Prema tome, naš pristup pomaganja u ostvarivanju napretka će se u skladu sa tim razlikovati. Svaka zemlja u procesu pristupanja vrlo dobro zna šta treba uraditi i postići u cilju unapređenja na putu integracija. Realan, opipljiv napredak i ispunjenje obaveza su najbolji način da pokažu svoju odlučnost.

Takođe, pomoglo bi i da se eliminišu bilo kakve osnove za skepticizam u EU i ubede države članice u pomeranje uspešnog kandidata ka sledećoj fazi procesa pristupanja. To je deo kredibiliteta politike proširenja, kada potencijalni kandidat ili kandidat ispuni neophodne kriterijume, EU donosi odgovarajuću odluku o njihovom napretku u procesu pristupanja.

Slovačka je živi dokaz da proširenje funkcioniše. Naša uspešna priča je rezultat jasne evropske perspektive i odlučnih, dalekosežnih reformi koje su preduzete uz pomoć i podršku EU.

Danas smo čvrsto usidreni u jezgro integracija EU, kao deo šengenske zone i evrozone. Kroz svoje predsedavanje želimo da pokažemo da smo u stanju da ispunimo jednu od dužnosti članstva, odnosno vođenje jedne od tri najvažnije institucije EU kao efikasan i sposoban menadžer. Takođe želimo da ohrabrimo i podsetimo svoje prijatelje i partnere na Zapadnom Balkanu da i oni mogu uspeti – intenzivni napori i zahtevne reforme se na kraju isplate i donose rezultate ukoliko se radi pravilno i sa odlučnošću.

Uzimajući u obzir naše iskustvo, politika proširenja je jedan od najefikasnijih alata za transformaciju. Stoga je i ključni instrument za stabilizaciju našeg susedstva. Želimo da pošaljemo poruku svojim partnerima na Zapadnom Balkanu da put ka EU vodi kroz ispunjavanje kriterijuma i odrađivanje „domaćeg zadatka“. Na kraju našeg šestomesečnog predsedavanja, voleli bismo da vidimo opipljiv napredak ovih zemalja na putu ka evropskoj budućnosti.

Tekst je izvorno objavljen na portalu European Western Balkans

Advertisements