Lajčak: Slovačko predsedavanje ohrabruje zemlje kandidate

Miroslav Lajčak, Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike

Proširenje se generalno smatra jednom od najuspešnijih politika Evropske unije. Mi, u Slovačkoj, imamo skorašnje sopstveno iskustvo. Slovačka je dobar primer kako proširenje pomaže u modernizaciji i transformaciji jedne države u uspešnu državu članicu. Pridružili smo se EU pre 12 godina i sada, po prvi put, mi preuzimamo rotirajuće predsedavanje Savetom Evropske unije.

Slovačka dosledno podržava politiku proširenja EU, i to se takođe odražava u našem šestomesečnom programu na čelu Saveta EU. Kada je u pitanju proširenje, naš cilj je da se održi kredibilitet ove politike, i upravo zbog toga jeste jedan od naša četiri prioriteta.

Nadamo se da će tokom našeg predsedavanja biti moguće postići konkretan napredak u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i Turske. To će prvenstveno zavisiti od napora samih aspiranata, odnosno zemalja kandidata. Slovačka, kao predsedavajuća EU, će biti pošten posrednik i nepristrasan medijator u tom procesu.

Pojedinačni potencijalni kandidati i kandidati se nalaze u različitim fazama procesa integracije. Prema tome, naš pristup pomaganja u ostvarivanju napretka će se u skladu sa tim razlikovati. Svaka zemlja u procesu pristupanja vrlo dobro zna šta treba uraditi i postići u cilju unapređenja na putu integracija. Realan, opipljiv napredak i ispunjenje obaveza su najbolji način da pokažu svoju odlučnost.

Takođe, pomoglo bi i da se eliminišu bilo kakve osnove za skepticizam u EU i ubede države članice u pomeranje uspešnog kandidata ka sledećoj fazi procesa pristupanja. To je deo kredibiliteta politike proširenja, kada potencijalni kandidat ili kandidat ispuni neophodne kriterijume, EU donosi odgovarajuću odluku o njihovom napretku u procesu pristupanja.

Slovačka je živi dokaz da proširenje funkcioniše. Naša uspešna priča je rezultat jasne evropske perspektive i odlučnih, dalekosežnih reformi koje su preduzete uz pomoć i podršku EU.

Danas smo čvrsto usidreni u jezgro integracija EU, kao deo šengenske zone i evrozone. Kroz svoje predsedavanje želimo da pokažemo da smo u stanju da ispunimo jednu od dužnosti članstva, odnosno vođenje jedne od tri najvažnije institucije EU kao efikasan i sposoban menadžer. Takođe želimo da ohrabrimo i podsetimo svoje prijatelje i partnere na Zapadnom Balkanu da i oni mogu uspeti – intenzivni napori i zahtevne reforme se na kraju isplate i donose rezultate ukoliko se radi pravilno i sa odlučnošću.

Uzimajući u obzir naše iskustvo, politika proširenja je jedan od najefikasnijih alata za transformaciju. Stoga je i ključni instrument za stabilizaciju našeg susedstva. Želimo da pošaljemo poruku svojim partnerima na Zapadnom Balkanu da put ka EU vodi kroz ispunjavanje kriterijuma i odrađivanje „domaćeg zadatka“. Na kraju našeg šestomesečnog predsedavanja, voleli bismo da vidimo opipljiv napredak ovih zemalja na putu ka evropskoj budućnosti.

Tekst je izvorno objavljen na portalu European Western Balkans