Održana radionica „Normalizacija odnosa i evropske integracije Srbije i Kosova“

Proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova, suština pregovaračkog poglavlja 35, je pod znakom pitanja s obzirom na to da civilno društvo i društvo u celini nisu uključeni u dijalog, bila je glavna poruka radionice koju su organizovali Fondacija Konrad Adenauer i Centar savremene politike, 11. jula u Beogradu. Radionica pod nazivom “Normalizacija odnosa i evropske integracije Srbije i Kosova” organizovana je u okviru projekta “Razumljivo o Evropi! 2”. Tokom dva panela, učesnici su raspravljali o mnogim važnim pitanjima koja se tiču odnosa Srbije i Kosova, kao i o procesu evropskih integracija.

NORBERT BEKMAN DIRKES
Norbert Beckmann-Dierkes

 

NEMANJA STIPLIJA TODOROVIC
Nemanja Todorović Štiplija

Uvodnu reč održali su Norbert Beckmann-Dierkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, i Nemanja Todorović Štiplija, predsednik Centra savremene politike i glavni urednik portala European Western Balkans. Domaćini su istakli značaj teme i izrazili potrebu za konstruktivnim dijalogom uz uključivanje sektora civilnog društva.

Uvodničari na prvom panelu bili su: Dragan Popović, presednik Centra za praktičnu politiku, Ksenija Marković, programska saradnica Foruma za etničke odnose i Maja Bjeloš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

DRAGAN POPOVIC
Dragan Popović
KSENIJA MARKOVIC
Ksenija Marković
MAJA BJELOS
Maja Bjeloš
SONJA LIHT
Sonja Liht

Učesnici su se složili da civilno društvo nije dovoljno uključeno u dijalog od samog početka. Javnost je izostavljena i lišena bilo kakvih suštinskih informacija o procesu, što je izazvalo nepoverenje među građanima Srbije i Kosova. Naglašeno je da dugoročni rezultati ne mogu biti postignuti bez transparentnosti i uključivanja organizacija civilnog društva u proces normalizacije odnosa. Mnogo drugih zanimljivih pitanja je pokrenuto tokom rasprave, kao na primer da li će EU imati energije da se bavi ovim pitanjem, s obzirom da je proces trenutno u zastoju, a sama EU uzdrmana unutrašnjim pitanjima. Takođe, istaknuto je da su žene isključene iz procesa, glas žena i njihovih organizacija se ne može čuti .

Na drugom panelu “Sveobuhvatna normalizacija odnosa Srbije I Kosova- Šta je na kraju puta?”, uvodničari su bili Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, Igor Novaković, predstavnik Saveta za inkluzivno upravljanje (CIG) u Srbiji i Milica Andrić, programska direktorka  NGO AKTIV, Kosovska Mitrovica.

NIKOLA BURAZER
Nikola Burazer
IGOR NOVAKOVIC
Igor Novaković
MILICA ANDRIC
Milica Andrić

Moderator Nikola Burazer je izrazio zabrinutost zbog nedostatka iskrene volje za sprovođenje Briselskog sporazuma, s obzirom da njegova primena utiče na celokupan proces evropskih integracija. Osim toga, on je dodao da javnost nije adekvatno informisana i da ne postoji odgovarajuća paradigma u društvu, tako da je svest o važnosti procesa je na veoma niskom nivou. Burazer je takođe naglasio da civilno društvo mora da pronađe način da bude značajan, relevantan faktor i da pomogne da taj proces bude održiviji.

Tokom rasprave istaknuto je da se ne može predvideti šta je na kraju puta, i šta će „sveobuhvatna normalizacija odnosa“ na kraju  tačno podrazumevati. Pored toga, primećeno je da su uslovi gori sada u odnosu na 2013., kada su počeli pregovori na visokom nivou, retorika je oštrija , a javno mnjenje radikalizovano. Uočeno je da se na dijalog i pregovore gleda kao na neku vrstu utakmice ili takmičenja, gde jedna strana treba da pobedi, a drugi da izgubi . Ova vrsta perspektive, svakako otežava konstruktivan proces pregovaranja. Na kraju je diskutovano o stvaranju Zajednice srpskih opština, kao i tome da li će imati izvršna ovlašćenja. Učesnici su se složili da se sa stvaranjem Zajednice ne zatvara pitanje položaja i prava srpske zajednice na Kosovu, već samo konstituiše okvir za njihovo ostvarivanje.

Galerija

Clear on Europe 2