Šta nas očekuje u poglavljima 23 i 24?

Centar savremene politike i Fondacija Konrad Adenauer u petak, 12. avgusta, organizuju tribinu „Šta nas čeka u poglavljima 23 i 24?“ koje se održava u okviru projekta „Prema Evropi“ (Towards Europe), koju zajednički realizuju ove dve organizacije.

Tribina će se održati u petak, 12. avgusta, u 17:00 sati, u press centru novinske agencije Tanjug, Obilićev venac 2.

Nedavno su, nakon dugog iščekivanja i brojnih prepreka, konačno otvorena pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ova poglavlja, koja su pregovaračkim okvirom EU za Srbiju iz januara 2014. stavljena u poseban položaj, budući da će napredak u ispunjavanju merila iz njih uticati i na otvaranje i zatvaranje drugih poglavlja, opravdano se smatraju ključnih poglavljima u pregovorima o članstvu Srbije o Evropskoj uniji.

Međutim, od čega se sastoje ova pregovaračka poglavlja i koje će biti ključne prepreke za ispunjavanja merila i njihovo zatvaranje, pa samim tim i za konačno pristupanje Srbije Evropskoj uniji? Takođe, kakva korist za građane Srbije se očekuje od otvaranja ovih poglavlja? Na ova pitanja će pokušati da daju odgovor naši gosti iz civilnog sektora i institucija Republike Srbije.

Učesnici tribine biće Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Milica Kolaković-Bojović, predsednica Saveta za sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23, Milan Antonijević, direktor Komiteta za ljudska prava – YUCOM i koordinator radne grupe za poglavlje 23 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.