Predstavljena publikacija „Reforma sistema reprezentacije nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srbije“

U četvrtak, 1. decembra, u Medija centru je predstavljen policy brief „Reforma sistema reprezentacije manjina u Narodnoj skupštini Republike Srbije“ u izdanju Centra savremene politike i Fondacije Konrad Adenauer. Ovom prilikom održana je i diskusija na ovu temu uz ušečće eminentnih stručnjaka iz ove oblasti.

Na prezentaciji su govorili Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i autor publikacije, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, Marijana Pajvančić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i Igor Novaković, predstavnik Saveta za inkluzivno upravljanje u Srbiji.

Publikacija „Reforma sistema reprezentacije manjina u Narodnoj skupštini Republike Srbije“ predstavlja Policy Brief na temu reforme u ovoj oblasti s osvrtom na evropske integracije, bilateralna pitanja Srbije sa susednim državama, kao i očekivane izmene Ustava i reforme celokupnog političkog i izbornog sistema.

Učesnici diskusije složili su se da je postojeći sistem reprezentacije nacionalnih manjina u parlamentu manjkav i da će morati da mu se posveti pažnja u predstojećoj reformi političkog sistema. Među problemima u ovoj oblasti prepoznati su mala zastupljenost manjih nacionalnih manjina u zakonodavnom telu, mogućnost manipulacije izbornim zakonom, prohibitivne norme o potpisima potrebnim za kandidovanje manjinske izborne liste, politizacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i nedostatak koncepta u ovoj oblasti od strane države.

Prezentacija publikacije održana je u okviru projekta „Think Tankovi: Odgovorno i profesionalno u procesu tranzicije“ uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.