Započeo projekat „Zapadni Balkan – Budućnost integracije“

Projekat „Zapadni Balkan – Budućnost integracije“, koji Centar savremene politike preko portala European Western Balkans implementira u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the United States) započeo je u decembru 2016. godine i trajaće godinu dana.

U okviru projekta, portal European Western Balkans će objavljivati tekstove, analize i intervjue na temu bezbednosti na Zapadnom Balkanu, baveći se pre svega pitanjima EU i NATO integracija, kao i migrantske krize i terorističkih, ekstremističkih i drugih bezbednosnih pretnji. Tekstovi objavljeni u okviru ovog projekta mogu se naći na sekciji Security in the Western Balkans portala European Western Balkans.

Pored sadržaja na portalu, Centar savremene politike i European Western Balkans će organizovati niz događaja u različitim državama Zapadnog Balkana koji će se ticati pomenutih tema i biti namenjeni pre svega predstavnicima medija.