Otvoren konkurs za stažiranje u Centru savremene politike

Centar savremene politike (CSP) raspisuje konkurs za stažiste koji bi bili angažovani na period od četiri meseca, od početka februara do početka juna 2017. godine, u kancelarijama CSP u Beogradu. Konkurs je pre svega namenjen studentima završnih godina i diplomcima fakulteta društvenih nauka koji su zainteresovani za sticanje iskustva u radu u civilnom sektoru i odlično se služe engleskim jezikom.

Centar savremene politike je organizacija civilnog društva koja sprovodi projekte iz oblasti evropskih integracija, demokratizacije i regionalne i spoljne politike. Centar takođe vodi European Western Balkans, regionalni portal o evropskim integracijama na engleskom jeziku.

Uslovi stažiranja su sledeći:

 • Vreme stažiranja je 4 meseca, od početka februara do početka juna 2017. godine
 • Od stažista se očekuje angažman od 12 do 24 sata nedeljno, uz fleksibilno radno vreme i mogućnost povremenog rada od kuće
 • U toku stažiranja stažistima će biti određen mentor
 • Stažiranje se završava pisanjem analize na određenu temu, koja će biti objavljena na portalu European Western Balkans
 • Za stažiranje nije predviđena finansijska kompenzacija
 • Nastavak rada u Centru savremene politike na kraju stažiranja zavisiće od uspešnosti stažiranja, ali i od dostupnih projekata Centra

Neki od radnih zadataka stažista su sledeći:

 • Dnevna analiza medijskog sadržaja iz oblasti evropskih integracija
 • Prevođenje sa srpskog na engleski i obrnuto
 • Upravljanje društvenim mrežama
 • Asistencija u istraživanju
 • Asistencija u pisanju predloga projekata
 • Angažovanje na organizaciji događaja Centra savremene politike

Od stažiste ili stažistkinje se očekuje da na kraju perioda stažiranja stekne sledeće veštine:

 • Upravljanje društvenim mrežama
 • Pisanje projektnih predloga
 • Pisanje novinarskih tekstova i analiza
 • Organizacija događaja
 • Poslovna komunikacija
 • Razumevanje procesa evropskih integracija

Od kandidata za stažiranje očekuju se sledeće kvalifikacije:

 • Da bude student ili studentkinja završne godine osnovnih studija, Master student ili studentkinja ili diplomac ili diplomkinja društvenih nauka
 • Da se odlično služi engleskim i srpskim jezikom
 • Da poseduje određeno znanje iz oblasti delovanja Centra: Evropskih integracija, demokratije i/ili regionalne i spoljne politike
 • Da deli vrednosti Centra savremene politike
 • Radno iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku od najviše 300 reči na e-mail adresu internship@centarsavremenepolitike.rs do nedelje, 29. januara u 23:59. U motivacionom pismu bi trebalo izraziti preferenciju za jednu od tri oblasti delovanja Centra savremene politike – evropske integracije, demokratizaciju ili spoljnu i regionalnu politiku.