Otvorene prijave za naredne događaje u okviru projekta Tour d’Europe

Centar savremene politike, portal European Western Balkans i Fondacija Fridrih Ebert imaju zadovoljstvo da vas pozovu na naredne događaje u okviru projekta Tour d’Europe, koji se održava od juna do decembra 2017. godine.

Tour d’Europe predstavlja seriju interaktivnih diskusija sa eminentnim gostima iz zemalja članica EU, pre svega predstavnicima civilnog društva i novinarima, na kojima će u razgovoru sa studentima i mladim profesionalcima iz Srbije biti reči o pogledu iz ovih zemalja na Evropsku uniju, njeno proširenje i evropsku perspektivu Srbije. Diskusije će biti organizovane svakoga meseca, dok će govornici dolaziti iz zemalja poput Austrije, Italije, Francuske, Poljske, Španije i Holandije.

Kako se u različitim državama članicama gleda na Evropsku uniju? Koliko je članstvo u Evropskoj uniji značajno za ove države i kakve su bile posledice njihovog pristupanja? Kakav je stav građana u ovim državama po pitanju proširenja? Kako se gleda na Srbiju i na njeno potencijalno pristupanje Evropskoj uniji? Koji su najvažniji uslovi koje Srbija more da ispuni kako bi dobila zeleno svetlo za članstvo u EU od strane ovih država? Ovo će biti samo neka od pitanja na koja će se pokušati dati odgovor u diskusijama naših gostiju iz Evropske unije sa učesnicima programa.

Prvi događaj u okviru projekta Tour d’Europe bio je razgovor sa Hanesom Svobodom (Austrija), članom veća direktora Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi i bivšim šefom parlamentarne grupe Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D) u Evropskom parlamentu, koji je održan 29. juna u Impact Hub-u.

Naredni događaji u okviru projekta Tour d’Europe biće razgovori sa eminentnim gostime iz Poljske (9. oktobar), Češke (21. novembar) i Bugarske (5. ili 7. decembar, neposredno pre početka bugarskog predsedavanja Savetom EU), uz mogućnost organizovanja dodatnih događaja.

Ukoliko ste studenti ili mladi profesionalci zainteresovani za proces evropskih integracija Srbije, dobro se služite engleskim jezikom i imate želju da u interaktivnim diskusijama sa našim gostima dođete do boljeg razumevanja o Evropskoj uniji i pogledu na Srbiju iz različitih država članica, pozivamo vas da se prijavite na naš program.

Pozivaju se zainteresovani da pošalju e-mail na marko.mecanin@centarsavremenepolitike.rs. Prijave su otvorene do 8. oktobra.