Izveštavanje medija u Srbiji o EU u 2020. – Ljubav iz Kine i šamari iz Brisela

28. 03. 2021. Izveštaji

Istraživanje „Ljubav iz Kine i šamari iz Brisela“ pruža odgovor na pitanje koje su teme dominirale u izveštavanju medija o Evropskoj uniji u periodu od 1. januara do 31. oktobra 2020. U istraživanje su uključeni kako najčitaniji mediji, tako i oni koji imaju značajnog uticaja na javni diskurs, sa težnjom da se obuhvati širok spektar pristupa o ovoj temi.

Mediji u Srbiji su o Evropskoj uniji u toku 2020. godine najviše izveštavali u vezi sa događajima u kojima su učestvovali najviši državni zvaničnici, kao i pandemijom COVID-19. Predsednik Aleksandar Vučić je prepoznat kao najvažniji izvor informacija i kreator narativa o Evropskoj uniji, a vidljivo je i prisustvo emotivnog prokineskog i antievropskog narativa kada je reč o pandemiji koronavirusa, naročito na početku krize.

Autori: Nikola Burazer, Nikola Cuckić, Emina Muminović, Zorana Dimitrijević

  • Izvestavanje-medija-u-Srbiji-o-EU-u-2020.-Ljubav-iz-Kine-i-samari-iz-Brisela.pdf pdf (1347kb) [ preuzmi ]