Naš tim

Nemanja Todorović Štiplija, predsednik

Nemanja je završio master studije političkih nauka u oblasti evropske politike na Masarikovom univerzitetu (Češka Republika). Osnovne studije je završio na Beogradskoj bankarskoj akademiji na kojoj je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Nakon završenih osnovnih studija, radio je u PR sektoru na nekoliko projekata. Proveo je više od tri godine u jednoj respektabilnoj regionalnoj PR kompaniji, od čega 2 godine kao spoljni savetnik ministra u Vladi Republike Srbije. U toku master studija, proveo je jedan semestar na Univerzitetu u Konstancu (Nemačka) ili nekoliko meseci u Evropskom parlamentu. Nemanja je bio menadžer jedne od prvih srpskih kancelarija narodnog poslanika za komunikaciju sa građanima. Alumnista je Istraživačke stanice Petnica, pionir social community management-a u političkim kampanjama u Srbiji i strastveni heraldičar.

 

linkedin-icon-png-7 twittericon


Nikola Burazer, programski direktor

Nikola je programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans. Pre toga je radio kao istražavč u Forumu za etničke odnose iz Beograda i u Institutu za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Bio je gostujući predavač na Kolegijumu Matija Korvin (Mathias Corvinus Collegium) u Budimpešti i predavao na kursu o nacionalizmu na Balkanu. Pored toga bio je i istraživač saradnik u Savetodavnoj grupi Balkan u Evropi (BiEPAG), pri Centru za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Nikola ima master iz studije nacionalizma na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti, a svoje osnovne studije je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

linkedin-icon-png-7 twittericon


Vukašin Živković, projektni asistent i menadžer kancelarije

Vukašin je diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2018. godine, gde je bio član Kluba studenata Fakulteta bezbednosti. Od juna 2016. godine je saradnik portala European Western Balkans i Centra savremene politike. Od decembra 2016. godine do novembra 2018. godine bio je član Upravnog odbora Vikimedije Srbije. Stažirao je od jula 2017. do januara 2018. u Centru za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja (UNDP SEESAC). Od jula 2018. godine je angažovan u Centru savremene politike kao projektni asistent i menadžer kancelarije. Ima nekoliko objavljenih akademskih radova i prisustvovao je na brojnim konferencijama i seminarima.

 

linkedin-icon-png-7 twittericon


Aleksandar Ivković, projektni asistent i novinar

Aleksandar je rođen u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 2015. godine je student osnovnih međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu je saradnik u nastavi na predmetu Savremena politička ekonomija. U Centru savremene politike stažirao je od aprila 2018, a od jula te godine radi kao novinar i asistent na projektima. Član je debatnog kluba svog fakulteta i alumnista Akademije liberalne politike. Pored politike i evropskih integracija, interesuje se i za istoriju, ekonomiju i novinarstvo.

 

linkedin-icon-png-7 twittericon