Naš tim

Nemanja Todorović Štiplija, predsednik

Nemanja je završio master studije političkih nauka u oblasti evropske politike na Masarikovom univerzitetu (Češka Republika). Osnovne studije je završio na Beogradskoj bankarskoj akademiji na kojoj je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Nakon završenih osnovnih studija, radio je u PR sektoru na nekoliko projekata. Proveo je više od tri godine u jednoj respektabilnoj regionalnoj PR kompaniji, od čega 2 godine kao spoljni savetnik ministra u Vladi Republike Srbije. U toku master studija, proveo je jedan semestar na Univerzitetu u Konstancu (Nemačka) ili nekoliko meseci u Evropskom parlamentu. Nemanja je bio menadžer jedne od prvih srpskih kancelarija narodnog poslanika za komunikaciju sa građanima. Alumnista je Istraživačke stanice Petnica, pionir social community management-a u političkim kampanjama u Srbiji i strastveni heraldičar.

E-mail: n.t.stiplija@centarsavremenepolitike.rs


Nikola Burazer, programski direktor

Nikola je diplomirao politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i završio master studije Nacionalizma na Centralnoevropskom Univerzitetu (CEU) u Budimpešti, gde je odbranio master tezu „Od segmentacije do raspada: Teza segmentiranih institucija i slučaj Jugoslavije“. Radio je kao istraživač u Forumu za etničke odnose iz Beograda i u Institutu za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Volontirao je u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike. Stipendista je Fonda za mlade talente Republike Srbije, kao i Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. U oblasti njegovih interesovanja spadaju pitanja nacionalizma, akomodacije etničkih i nacionalnih manjina, manjinskih prava i demokratije u pluralnim društvima.

E-mail: nikola.burazer@centarsavremenepolitike.rs


Nikola S. Ristićsaradnik

Nikola je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodna politika. Aktivan je član studentske organizacije Studenti za slobodu – FPN u kojoj vrši funkciju programskog asistenta, a čiji je bio predsednik tokom 2014. godine. Bio je stažista Međunarodnog republikanskog instituta. Alumnista Libertarijanskog kluba – Libek. Zainteresovan je za političku teoriju i sistem međunarodnih organizacija. Svira klarinet u beogradskom sastavu sHpiritus mOvens.

E-mail: nikola.ristic@centarsavremenepolitike.rs


Marija Ignjatijević, saradnica

Marija je završila je master studije Međunarodnih odnosa i Evropskih studija na Centralnoevropskom Univerzitetu (CEU) u Budimpešti, kao i osnovne studije Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka, gde trenutno pohađa master modul Međunarodne bezbednosti. Njeno polje interesovanja pokriva širok spektar tema, od procesa proširenja Evropske Unije, do teorija međunarodne bezbednosti i reforme sektora bezbednosti u Srbiji. Shodno tome, tokom studija Marija je bila angažovana u raznovrsnim akademskim istraživačkim projektima, radionicama i konferencijama. Takođe je veoma zainteresovana za učenje stranih jezika i prevođenje.

E-mail: marija.ignjatijevic@centarsavremenepolitike.rs


Tamara Tanasijević, saradnica

Tamara je stekla je diplomu iz jezika i književnosti na Odseku za slavistiku, Univerziteta u Beču, 2013. godine. Po završetku studija, uključila se u aktivnosti M-MEDIA, nevladine organizacije koja se bavi promocijom različitosti u medijima na nemačkom jeziku, gde je započela svoju karijeru kao novinarka. Osim pokrivanja tema od interkulturalnog značaja, njene obaveze su uključivale i upravljanje projektima i koordinaciju međunarodnih online kampanja. Trenutno završava Interdisciplinarni master program studija Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, kao student na razmeni na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radi i kao strana dopisnica za austrijske medije, gde pokriva  teme o različitositi i političkoj kulturi u zemljama Zapadnog Balkana. Tamara ima veoma široko i raznovrsno polje interesovanja, od evropskih integracija i procesa demokratizacije, do jezičkih prava manjina i njihove pravne primene.

E-mail: tamara.tanasijevic@centarsavremenepolitike.rs


Vukašin Živković, saradnik

Vukašin je student osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, gde je član nekoliko studentskih organizacija. Od juna 2016. je saradnik portala European Western Balkans i Centra savremene politike, a od decembra 2016. godine je član Upravnog odbora Vikimedije Srbije. Njegova interesovanja uključuju evropske integracije, bezbednost Srbije i EU, kao i terorizam.

E-mail: vuxman@gmail.com


 

Advertisements