Razumljivo o Evropi (Clear on Europe)

Razumljivo o Evropi (Clear on Europe) predstavlja seriju projekata posvećenih dijalogu Beograda i Prištine koje zajednički realizuju Centar savremene politike i Fondacija Konrad Adenauer.

U toku 2015. godine, u okviru projekta Razumljivo o Evropi održana je istoimena konferencija 20. oktobra i publikovan Pregled dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU, koji se može naći na srpskom i na engleskom jeziku.

U toku 2016. godine, u okviru ovog projekta održana je 11. jula radionica „Normalizacija odnosa i evropske integracije Srbije i Kosova“ na kojoj su učestvovali predstavnici civilnog sektora i medija. Kao proizvod ove radionice nastao je zbornik „Budućnost dijaloga: Normalizacija odnosa sa Kosovom i evropske integracije Srbije“, čiji su autori različiti predstavnici civilnog društva. Ova publikacija je zatim predstavljena u Medija centru 25. oktobra.

Advertisements