Narodna skupština Republike Srbije i evropske integracije

(April – Oktobar 2015)

  • Partner: Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Srbije

Centar savremene politike je preko svog portala European Western Balkans aktivno pratio rad skupštinskh organa Republike Srbije na polju Evropskih integracija. Naš tim prisustvovao je sednicama Odbora za evropske integracije Narodne skuštine Republike Srbije, ali i Zajedničnog odbora NSRS i Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje.

Cilj ovog projekta je podizanje svesti organizacija civilnog društva i građana o značaju podele vlasti i vladavini prava, ali i rada Narodne skupštine Republike Srbije, kao i njegovo približavanje građanima. Smatramo veoma bitnim rad Narodne skupštine u procesu usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Projekat se finansirao iz sopstvenih sredstava Centra savremene politike.

Advertisements