Prošli projekti


Narodna skupština Republike Srbije i evropske integracije

April – Oktobar 2015.
Centar savremene politike je preko svog portala European Western Balkans aktivno pratio rad skupštinskih organa Republike Srbije na polju Evropskih integracija. Naš tim prisustvovao je sednicama Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, ali i Zajedničkog odbora NSRS i Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje. Cilj ovog projekta je bio podizanje svesti organizacija civilnog društva i građana o značaju podele vlasti i vladavini prava, ali i rada Narodne skupštine Republike Srbije, kao i njegovo približavanje građanima. Smatramo veoma bitnim rad Narodne skupštine u procesu usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije. Projekat se finansirao iz sopstvenih sredstava Centra savremene politike.


Prema Evropi: Debate o Evropskoj budućnosti Srbije

Maj – Septembar 2015.

BURAZER, MISCEVIC, ANTONIJEVIC, KOLAKOVIC-BOJOVIC, ELEK
Šta nas očekuje o poglavljima 23 i 24

Centar savremene politike je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung) na portalu European Western Balkans objavio niz intervjua sa ključnim predstavnicima nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i Evropske narodne partije (EPP), u kojima se razgovaralo o evropskoj budućnosti Srbije i celog Zapadnog Balkana. U okviru projekta održane su i dve tribine: „Šta nas čeka u poglavljima 23 i 24?“, koja je održana 12. avgusta, i „Otvaranje novih poglavlja i naredni koraci u pristupanju Evropskoj uniji“ 26. septembra. Učesnici tribina bili su predstavnici civilnog društva i medija, kao i vladinih institucija zaduženih za evropske integracije, uključujući i šefa pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanju Miščević.


Razumljivo o Evropi (Clear on Europe)

Oktobar 2015._DSC7266
Razumljivo o Evropi (Clear on Europe) predstavlja seriju projekata posvećenih dijalogu Beograda i Prištine koje zajednički realizuju Centar savremene politike i Fondacija Konrad Adenauer. U toku 2015. godine, u okviru projekta Razumljivo o Evropi održana je istoimena konferencija 20. oktobra i publikovan Pregled dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU, koji se može naći na srpskom i na engleskom jeziku. U toku 2016. godine, u okviru ovog projekta održana je 11. jula radionica „Normalizacija odnosa i evropske integracije Srbije i Kosova“ na kojoj su učestvovali predstavnici civilnog sektora i medija. Kao proizvod ove radionice nastao je zbornik „Budućnost dijaloga: Normalizacija odnosa sa Kosovom i evropske integracije Srbije“, čiji su autori različiti predstavnici civilnog društva. Ova publikacija je zatim predstavljena u Medija centru 25. oktobra.


Mladi i Evropska unija (Youth and EU)

Januar 2016.Youth and EU
Uz podršku Erasmus+ programa Evropske unije, Centar savremene politike je u januaru 2016. godine održao trening Mladi i Evropska unija (Youth and EU), na kome su učestvovali mladi iz Italije, Španije, Belgije, Slovačke, Hrvatske, Albanije, Bugarske, Makedonije i Turske. Učesnicima programa su održana predavanja o institucijama EU i o procesu evropskih integracija, a imali su priliku i da posete Narodnu skupštinu Republike Srbije i EU info centar, kao i da učestvuju u simulaciji rada Evropskog parlamenta u gradskoj opštini Stari Grad.


Dijalog sa Evropom

Jul 2016. – Oktobar 2016.

NIKOLA BURAZER, DEJVID MEKALISTER, DRAGAN SIMIC, NORBERT BERKMAN DIRKES
Nikola Burazer, Dejvid Mekalister, Dragan Simić, Norbert Bekman-Dirkes

Dijalog sa Evropom predstavlja niz predavanja evropskih i nemačkih zvaničnika koji zajednički organizuju Centar savremene politike i Fondacija Konrad Adenauer uz podršku različitih akademskih institucija. U okviru ovog projekta je u 2016. godini organizovano predavanje Dejvida Mekalistera, poslanika u Evropskom parlamentu i izvestioca za Srbiju na Fakultetu Političkih nauka.