Istraživanje pruža odgovor na pitanje koje teme dominiraju u izveštavanju medija o Evropskoj uniji, kao i koji je njihov sadržaj i dominantni narativi. U istraživanje su uključeni kako najčitaniji mediji, tako i oni koji imaju značajnog uticaja na javni diskurs, sa težnjom da se obuhvati širok spektar pristupa o ovoj temi. Analiziranje izveštavanja medija o Evropskoj uniji je izuzetno važno imajući na umu da je pristupanje Srbije Evropskoj uniji jedan od najvažnijih proklamovanih strateških ciljeva Srbije poslednjih decenija, ali da su manjak podrške ovom procesu i skepticizam u vezi sa njegovim uspehom dostigli zabrinjavajuće razmere.

Iako ovi rezultati ne sugerišu da je uloga medija presudna u formiranju odnosa građana prema Evropskoj uniji, analiziranje izveštavanja medija i kreiranih diskursa o Evropskoj uniji može pomoći razumevanju sentimenta građana prema određenim političkim pitanjima. U svetlu postojećeg fokusa na javnu diplomatiju i istraživanje kampanja dezinformisanja, ovakvo istraživanje o izveštavanju medija u Srbiji može doprineti razumevanju dominantnih diskursa o Evropskoj uniji, kao i potencijalnim dezinformacijama i njihovim izvorima. Ono takođe može pomoći analizi medijskog pluralizma u Srbiji, odnosno njegovog odsustva, kao i izražene polarizacije kada je u pitanju medijska scena.

Povezane vesti