Centrar savreme politike

Centar savremene politike je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana u Beogradu 9. maja 2012. godine. Delujući kao think tank čiji se rad fokusira na različite oblasti, od reformi političkog sistema, preko spoljne i bezbednosne politike, pa sve do zaštite ljudskih i manjinskih prava, Centar savremene politike se u najvećoj meri posvećuje uspešnom reformskom procesu i evrointegracijama Srbije, kao i regionalnoj stabilnosti i saradnji. Takođe, Cenntar 

Centar savremene politike ostvaruje svoje ciljeve sledećim aktivnostima:

  • Kreiranjem javnih politika
  • Formulisanjem predloga za reforme političkog sistema
  • Sprovođenjem analiza i studija o različitim političkim i društvenim fenomenima
  • Javnim zagovaranjem neophodnih reformi
  • Podizanjem svesti o evropskim integracijama i aktuelnim problemima države i društva
  • Izveštavanjem o stanju evropskih integracija i drugim ključnim političkim procesima sa kojima je javnost nedovoljno upoznata
  • Organizovanjem konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava i predavanja
  • Saradnjom sa državnim, regionalnim i međunarodnim institucijama, kao i civilnim društvom u Srbiji i regionu

Istorijat Centra savremene politike

maj 2012.

Osnovan Centar savreme politike

jun 2014.

Osnovan portal European Western Balkans na engleskom jeziku

decembar 2017.

Objavljen prvi izveštaj iz senke o kriterijumima iz Kopenhagena - Stanje demokratije

april 2017.

Osnovan portal European Western Balkans na srpskom jeziku

jul 2019.

Puštena u rad EWB mobilna aplikacija na engleskom jeziku

septembar 2019.

Prvi put dodeljena "European Western Balkans Award"

Rekli su o Centru savremene politike