Centar savremene politike čini tim entuzijastičnih i mladih profesionalaca, koji su angažovani na istraživačkim poslovima, projektnoj koordinaciji, komunikacijama, organizaciji događaja i upravljanju finansijama. 

Naš tim čine diplomirani politikolozi, ekonomisti, pravnici, novinari i filolozi, eksperti za demokratiju, evropske integracije, bezbednost, medije i ljudska prava.  Od 2012. godine, u Centru savremene politike radilo je više od 15 zaposlenih i oko 30 stažista i volontera.

1 0 godina
postojanja
0 stalno
zaposlenih
0 stažista i
volontera

Upoznajte tim Centra savremene politike