Centar savremene politike je posvećen analizi međunarodne politike i regionalnih pitanja na Zapadnom Balkanu. U tu svrhu Centar savremene politike sprovodi različite projekte posvećene analizi i zagovaranju, ali i medijske projekte okrenute ka informisanju javnosti o ovim temama.

U oblasti međunarodne i regionalne politike, Centar savremene politike se fokusira na sledeća pitanja:

  • Međunarodna i globalna politika
  • Regionalna pitanja i saradnja na Zapadnom Balkanu
  • Dijalog Beograda i Prištine
  • Saradnja sa NATO-om

Povezani projekti

Izveštavanje o saradnji Srbije i NATO-a

Niz medijskih projekata usmerenih na izveštavanje o odnosima i saradnji Srbije i NATO-a

Pročitaj više