Bibliografija:

  • Mirosavljević, Igor. 2022. “Mladi i Konferencija o budućnosti Evrope: između aktivnih učesnika i ciljne grupe predloženih reformi” U Srbija na putu ka EU: Zbornik studentskih radova o Evropskoj uniji. Beograd: Ministarstvo za evropske integracije
  • Mirosavljević, Igor. 2022. Između percepcije javnosti i realnosti: ruska i kineska politika prema Zapadnom Balkanu. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Mirosavljević, Igor i Jana Trajković. 2022. Ka prevazilaženju crnih tačaka u sektoru bezbednosti Srbije: Reforma Saveta za nacionalnu bezbednost. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku