23. 05. 2018.

Ovaj vodič detaljno prikazuje ulogu koju Evropski parlament igra u procesu evropskih integracija Srbije, sa fokusom na osmi saziv EP, koji je trajao od 2014. do 2019. godine.

Vodič je namenjen prvenstveno narodnim poslanicama i poslanicima, potom medijima, ali i svima onima koji bi želeli da bolje razumeju Evropu i njene institucije. Iz ovog razloga, vodič uključuje i pregled institucionalnog okvira Evropske unije.

Vodič je objavljen uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u okviru projekta „Dijalog sa Evropom“.

Autor: Nemanja Todorović Štiplija