24. 12. 2022. Izveštaji

Izveštavanje o održivosti 50 najvećih kompanija u Srbiji (sa posebnim osvrtom na ESG)

  • Analiza-istraživanja-o-izveštavanju-o-održivosti-50-najvećih-kompanija-u-Srbiji-2.pdf pdf (2763kb) [ preuzmi ]