Priručnik za izveštavanje o evropskim integracijama: Češke lekcije za Srbiju

29. 05. 2022. Ostalo

Ovaj priručnik namenjen je onima koji izveštavaju o procesu pristupanja Srbije EU bilo kao predstavnici medija ili civilnog društva. Cilj priručnika je da analizira probleme i prepreka koje stoje na putu objektivnog i kvalitetnog izveštavanja o EU i procesu pristupanja zemlje EU, ali i da na osnovu lekcija i iskustava Češke i čeških novinara pruži preporuke za medije i organizacije civilnog društva koje se bave ovim pitanjem. Takođe je koristan kao doprinos debati o strateškoj komunikaciji o pristupanju EU te stoga može biti koristan i za donosioce odluka.