23. 01. 2018. Predlozi politika

Ovaj predlog praktične politike ima za cilj da predstavi problem predstavljanja nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Srbije i razloge za što skoriju reformu postojećeg sistema, kao i da ponudi određene preporuke u tom smeru.

Postojeći sistem predstavljanja nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Srbije nastao je kao posledica ad hoc korigovanja negativnih efekata proporcionalnog izbornog sistema sa jednom jedinicom i cenzusom od 5%, a ne kao rezultat jasne namere zakonodavca. Godinama unazad ovo pitanje bilo je zanemareno od strane šire javnosti, što se može objasniti pozitivnim efektom postojećeg sistema za najbrojnije i politički najuticajnije manjine.

Predlog praktične politike objavio je Centar savremene politike uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.

Autor: Nikola Burzer

  • Reforma-sistema-reprezentacije-nacionalnih-manjina.pdf pdf (1435kb) [ preuzmi ]