Centar savremene politike od 2017. godine preko portala European Western Balkans i European Western Balkans – Srbija realizuje uz podršku departmana za javnu diplomatiju NATO-a niz medijskih projekata usmerenih na izveštavanje o odnosima i saradnji Srbije i NATO-a.

Kroz ove projekte realizovane su sledeće aktivnosti:

  • Objavljivanje tekstova i analiza
  • Objavljivanje intervjua sa zvaničnicima NATO-a, vlade Srbije i ekspertima
  • Produkcija infografika

Povezane vesti